O studiach

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli HR Business Partnera w różnych organizacjach. Studia są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania na dzisiejszym rynku pracy związane z pracą partnera strategicznego w zarządzaniu ludźmi. Pozwolą uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim i wspierania strategii biznesowej organizacji poprzez efektywne zarządzanie ludźmi.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za tworzenie polityki HR, pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania ludźmi w organizacji. Studia kierowane są również do właścicieli firm, menedżerów średniego szczebla zarządzania stanowiąc uzupełnienie wiedzy, która pozwoli na stosowanie nowoczesnych metod zarządzania ludźmi w ich organizacjach.

Profil absolwenta

Studia przygotują słuchaczy do strategicznego kreowania wartości w zarządzaniu kapitałem ludzkim, efektywnego projektowania i stosowania: strategii, procesów, metod i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim. Pozwolą rozwinąć umiejętności dotyczące kreowania marki pracodawcy, budowania wspierającego środowiska pracy oraz dobrych relacji z najważniejszymi partnerami społecznymi. Zajęcia warsztatowe nakierowane na rozwój kompetencji miękkich pozwalają na rozwój własnych umiejętności interpersonalnych zwiększając efektywność pracy własnej jak również efektywność pracy zespołu.

Networking

Profesjonalne doradztwo

Kadra

Poznaj prowadzących zajęcia na studiach HR Business Partner